Δανειστικό Τμήμα

Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού και οι επισκέπτες μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης δωρεάν. Για την έκδοση κάρτας απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Για τους μαθητές του Δημοτικού είναι απαραίτητη η παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα ή του δασκάλου εφ' όσον επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη με το σχολείο του.
Η απώλεια της κάρτας συνεπάγεται επανέκδοση που χρεώνεται 0,50 ευρώ .


Κάθε μέλος οφείλει ν' ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, να επιστρέφει τα βιβλία κλπ που δανείζεται κανονικά και στην κατάσταση που τα παρέλαβε ή να αντικαθιστά τα κατεστραμμένα ή απωλεσθέντα και να πληρώνει τα τυχόν πρόστιμα που επιβάλλονται .

Ο δανεισμός και η επιστροφή του υλικού γίνεται με την επίδειξη της κάρτας μέλους.
Τα βιβλία δανείζονται μέχρι και 10 μέρες με τη δυνατότητα ανανέωσης (και τηλεφωνικά ) για δύο ακόμη φορές από 10 μέρες τη φορά,εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλον αναγνώστη.
Βιντεοκασέτες και CD δανείζονται για 10 μέρες χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης ή κράτησης.
Οι ενήλικες μπορούν να δανειστούν μέχρι και 5 βιβλία οι μαθητές του δημοτικού και Γυμνασίου μέχρι και 3 βιβλία. Βιντεοκασέτες και CD μπορούν να δανείζονται από 1 κάθε φορά .
Εάν ζητηθεί βιβλίο, που έχει δανεισθεί, η Βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα κράτησης και εφ' όσον ο αναγνώστης επιθυμεί εγγράφεται σε λίστα αναμονής και ενημερώνεται τηλεφωνικά. Βιβλία που δεν ευρίσκονται στο κεντρικό κτίριο της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμα μετά τη διατύπωση σχετικού αιτήματος το συντομότερο δυνατόν και ανάλογα με τις δυνατότητες της Υπηρεσίας.

Σε χρήστες που καθυστερούν υλικό επιβάλλεται πρόστιμο 0,15 Ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης. Σε μαθητές επιβάλλεται πρόστιμο 0,10 Ευρώ. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει το δανεισμό σε άτομα που χρεωστούν βιβλία κλπ ή χρηματικά ποσά και γενικά δεν ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας της, πάντα στην κατεύθυνση διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών προς το αναγνωστικό κοινό και της προστασίας των συλλογών της.

Οι αναγνώστες οφείλουν να επιστρέφουν το υλικό που δανείσθηκαν στην κατάσταση που το δανείσθηκαν.
Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας βιβλίου ,video ή cd ο αναγνώστης οφείλει να το αντικαταστήσει ή αν τούτο δεν είναι δυνατόν να καταβάλλει το αντίτιμο του βιβλίου, video ή cd .

Στο υλικό που δεν δανείζεται περιλαμβάνονται :
  1. παλαιά και σπάνια βιβλία,και γενικά όσα δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο .
  2. χάρτες,περιοδικά και εφημερίδες,εγκυκλοπαίδειες,βιβλία τέχνης, πολύτομες σειρές και γενικά πληροφοριακά βιβλία και εκδόσεις.
  3. τοπικού και επτανησιακού γενικά ενδιαφέροντος βιβλία .


      Κορυφή σελίδας